«Ene dilim» proýekti 2010-njy ýylyň tomsunda türkmen dili barada maglumat ýaýmak üçin döredildi we web sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda köpçülige hödürlendi.

«Ene dilim» topary: Nazar Annagurban, Sähetmyrat Kakyş.

Sahypadaky maglumatlaryň çeşmeleri

 • Türkmen diliniň sözlügi - Aşgabat, 1962

  Sözlügi düzenler: Türkmenistan SSR Ylymlar akademiýasynyň korrespondent-çleni M. Ý. Hamzaýew, filologia ylymlarynyň kandidatlary S. Altaýew, G. Ataýew, G. Açylowa, W. Mesgudow we ylmy işgär A. Meretgeldiýew.

 • Türkmen diliniň orfografik sözlügi - Aşgabat, 1989.

  Düzenler: TSSR YA-nyň akademigi, professor P. Azymow; TSSR YA-nyň korrespondent çleni, professor B. Çaryýarow.

 • Türkmen diliniň orfografiýasy we punktuasiýasy - Aşgabat, 1961.

  Ýazanlar: P. Azymow, G. Sopyýew, N. Garaýew

 • Türkmen diliniň grammatikasy - Aşgabat, 1973.

  Ýazanlar: P. Azymow we H. Baýlyýew

 • Türkmen dili (5-nji klas üçin okuw kitaby) - Aşgabat, 1987.

 • Türkmen dili (6-nji klas üçin okuw kitaby) - Aşgabat, 1985.

 • Türkmen dili (7-nji klas üçin okuw kitaby) - Aşgabat, 1985.

  Ýazanlar: P. Azymow, H. Baýlyýew we M. Çaryýew.

 • Türkmen dili (8-nji klas üçin okuw kitaby) (34-nji neşir) - Aşgabat, 1986.

  Ýazanlar: P. Azymow, H. Baýlyýew we M. Çaryýew.