itekletmek i‧tek‧let‧mek işlik

Biriniň ýa-da bir zadyň yzyndan itdirilip, iteledip öňe süýşürtmek, özüňi itdirmek, iteletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem itekletmek - itekledýär, itekleder, itekledipdir.


Duş gelýän formalary
  • itekletmek