gusmak gus‧mak işlik

Iýeniň agzyňdan gelmek, iýeniňi gaýtarmak, gaýtarmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gusmak - gusdum, gusduň, gusupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gusanymy
 • gusar
 • gusdum
 • gusdy
 • gusma
 • gusmaga
 • gusmagy
 • gusmak
 • gusmaklyga
 • gusmaklygyň
 • gusmaklyk
 • gusman
 • gussa
 • gussa-da
 • gussady
 • gussalar
 • gussam
 • gussamy
 • gussaň
 • gusup
 • gusuň
 • gusýan
 • gusýar
 • gusýarlar